باریم سولفات رسوب کرده است

  • باریم سولفات رسوب (JX90) 副本

    باریم سولفات رسوب (JX90) 副本

    بسته بندی حمل و نقل: بسته بندی دوگانه، کیسه فیلم پلی اتیلن برای بسته بندی داخلی با کیسه های بافته شده پلاستیکی یا کیسه های پلاستیکی کامپوزیت بافته شده با بسته بندی بیرونی وزن خالص 25 یا 50 کیلوگرم.برای جلوگیری از باران، رطوبت و قرار گرفتن در معرض باید در فرآیند حمل و نقل باشد.

  • باریم سولفات رسوب داده شده (JX90)

    باریم سولفات رسوب داده شده (JX90)

    بسته بندی حمل و نقل: بسته بندی دوگانه، کیسه فیلم پلی اتیلن برای بسته بندی داخلی با کیسه های بافته شده پلاستیکی یا کیسه های پلاستیکی کامپوزیت بافته شده با بسته بندی بیرونی وزن خالص 25 یا 50 کیلوگرم.برای جلوگیری از باران، رطوبت و قرار گرفتن در معرض باید در فرآیند حمل و نقل باشد.