سدیم بیکربنات

  • بیکربنات سدیم درجه صنعتی جوش شیرین

    بیکربنات سدیم درجه صنعتی جوش شیرین

    بی کربنات سدیم یک جزء مهم و افزودنی در تهیه بسیاری از مواد خام شیمیایی دیگر است.بی کربنات سدیم همچنین در تولید و تصفیه مواد شیمیایی مختلف مانند بافرهای PH طبیعی، کاتالیزورها و واکنش دهنده ها و تثبیت کننده های مورد استفاده در حمل و نقل و ذخیره سازی مواد شیمیایی مختلف استفاده می شود.