کربنات سدیم

 • کربنات سدیم خاکستر سودا صنعتی

  کربنات سدیم خاکستر سودا صنعتی

  کربنات سدیم سبک پودر کریستالی سفید است، کربنات سدیم سنگین یک ذره ریز سفید است.

  کربنات سدیم صنعتی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: کربنات سدیم سنگین برای استفاده در صنعت و دسته دوم کربنات سدیم برای استفاده در صنعت.

  پایداری خوب و جذب رطوبت.مناسب برای مواد آلی و مخلوط های قابل اشتعال.در توزیع ریز مربوطه، هنگام چرخش، معمولاً می توان پتانسیل انفجار گرد و غبار را در نظر گرفت.

  √ بدون بوی تند، بوی کمی قلیایی

  √ نقطه جوش بالا، غیر قابل اشتعال

  √ در بسیاری از زمینه ها استفاده می شود و کاربردهای گسترده ای دارد